super21.jpg
super21.jpg
super21.jpg
super21.jpg
super21.jpg

VEJEN TIL JOB ELLER UDDANNELSE


Et landsdækkende, bredt varieret butiksnet med en klar social profil, der åbner mulighed for job og uddannelse 

SCROLL DOWN

VEJEN TIL JOB ELLER UDDANNELSE


Et landsdækkende, bredt varieret butiksnet med en klar social profil, der åbner mulighed for job og uddannelse 

 

Vikon Danmark og Coop
samarbejder om jobskabelse og udannelsesafklaring

Et unikt match mellem Vikon Danmarks værdier og Coop's arbejde sociale ansvarligder (corporate social responsibility/CSR), danner baggrunden for den landsdækkende aftale Vikon Danmark har indgået med Coop om rekrutttering af medarbejdere til deres mere end 600 butikker.

Vi tilbyder

 • et bredt varieret butiksnet med en klar social profil
 • virksomhedsrettet aktivitet hurtigt efter visitation
 • nye veje til selvforsørgelse og et aktivt medborgerskab
 • helhedsorienterede løsninger
 
super21.jpg

Vikon Danmark


Vikon Danmark


 

om vikon Danmark

Vikon Danmark er en del af Vikon gruppen. Vi arbejder vi ud fra, at alle ønsker en plads på arbejdsmarkedet som middel for personlig udvikling og social tryghed. Vi ved, at vores borgere er forskellige og har brug for forskellige tilbud. 

I vores tilgang til hver enkelt borger søger vi altid den kortest mulige vej til arbejde, uddannelse eller opkvalificering. Det er en individuel indsats, som er med til at skabe en målrettet forandring hos borgeren, primært for at komme i job eller uddannelse. Udgangspunktet for os er at møde den ledige i øjenhøjde og med respekt, men også med krav og forventninger. 

 

GRUNDLÆGGENDE VÆRDIER METODER OG PRINCIPPER 

For Vikon Danmark er det både et eksistensvilkår og en inspirationskilde at være en organisk og dynamisk virksomhed. Som organisation sætter vi det højt at være fleksible i f. t. kundens behov. For Vikon Danmark handler det om tillid, samarbejde og handling i dialogen med jobcentre, virksomheder og borgere. 

Vikon Danmarks tilgang er i sin praksis individuel og helhedsorienteret. Vi arbejder ud fra respekt for den enkelte og plads til forskellighed. Tonen i Vikon Danmark er åben, uformel og med mange smil. Stemningen er båret af at både deltagere og medarbejdere har lyst til at være en del af en positiv og konstruktiv hverdag. 

Vikon Danmark er et aktieselskab, hvor direktøren refererer til den administrerende direktør for Vikon Gruppen og en bestyrelse. Organisationen støttes i det daglige arbejde af et advisory board, der fungerer som rådgivende organ. 

 

KONSULENTERNES ERFARING OG UDDANNELSESBAGGRUND 

Vikon Danmarks og Vikon Gruppens medarbejdere har meget forskellige uddannelsesbaggrund og erfaringer. Ved start af et nyt forløb sammensætter vi et team, der skal varetage de opgaver og aftaler, der er indgået med den respektive kommune og virksomhed. 

Erfaringsgrundlaget kommer dels fra andre opgaver i Vikon Danmark og Vikon Gruppen, men også fra tidligere beskæftigelse hos andre aktører, uddannelsessteder og jobcentre. Endvidere er det signifikant, at Vikon Danmarks medarbejdere ofte har et brancheskifte bag sig og således kommer fra meget forskellige funktioner i private virksomheder eller har arbejdet som selvstændige. 

Derudover har Vikon Danmark og Vikon Gruppen en række andre faggrupper, der kan trækkes på efter behov, herunder socialrådgivere, coaches, undervisere/vejledere, misbrugskonsulenter, psykologer og job- og virksomhedskonsulenter. Vi har et nært tværfagligt samarbejde, hvilket betyder at samtlige ressourcer står til rådighed for borgerne. 

 
super21.jpg

Målsætning


Målsætning


 

Målsætning

NYT STORT LANDSDÆKKENDE BESKÆFTIGELSESPROJEKT med over 600 aktive virksomheder og med stor jobdannelsesprocent

Helhedsorienteret samarbejde mellem Vikon Danmark og Coop

 • 33% af borgerne kommer i job
 • Andre bliver præsenteret for uddannelse.

 • Alle bliver afklaret og arbejdsmarkedsvurderet med rapport for hver enkelt. 
 • Målgruppe fra 18 til 55+
 • Vores beskrevne borgerprofil giver plads til alle. 
 • Praktikplads hurtigt efter visitering fra Jobcentret
 • Vi hjælper gerne med informationsmøder for både borgere og sagsbehandlere. 
 • Effektiv helhedsorienteret indsats til den enkelte borger
 • Det gælder såvel arbejdsorienteret som personlige udfordringer. 
 • 24/7 kontakt med borgere og virksomhederne
 • Udfordringerne løses, når de opstår og ikke når det passer i en kalender. 
 • Flytter borgeren kommune- flytter Vikon Danmark og Coop med
 • Vores samarbejdspartner er landsdækkende, og vi forsætter indsatsen, hvor borgeren flytter til. 
 • Mulighed for alle
 • De borgere, der ikke opnår job i Coop, hjælper Vikon videre i andre brancher. 
 
 
super21.jpg

Baggrund


Baggrund


 

BAGGRUND 

Vi tror på, at det er muligt at opnå store resultater i vores samarbejde med Coop. 

Med vores erfaringer fra tidligere projekter og Coops mangeartede butikstyper og jobfunktioner, er det samlet set en af Danmarks bredeste arbejdspladser.

Coops store butiksnet og deres butikstyper giver muligheder for jobåbninger, hvor stort set alle kan passe ind. Et unikt match mellem Vikon Danmarksværdier og Coops arbejde med social ansvarlighed danner baggrunden for den landsdækkende aftale Vikon Danmark har indgået med Coop om rekruttering af medarbejdere til deres mere end 600 butikker. 

FORMÅL 

 • At blive et landsdækkende tilbud til målgrupperne i samarbejde med Coop 
 • At udfordre den unge ledige til specifikt arbejde i Coops butikker, med fokus på uddannelsesstart 
 • At ”tænde” de øvrige målgrupper til at se mulighederne for job i Coop 
 • At flest mulige efter projektet kan fortsætte i lønnet eller støttet job i en af Coops butikker 
 • At oplære den enkelte i Coops politikker og virksomhedskultur 
 • At efterkomme Coops behov for medarbejdere, når behovet melder sig 
 • At dække projektet bredt med alle landets Jobcentre 
 • At  finde alternative løsninger, hvis Coop-vejen ikke er den rigtige for borgeren

MÅLGRUPPE(R) - FRA 18 TIL 55+ MED FORSKELLIGE UDFORDRINGER! 

Unge ledige under 30 år, der er uddannelses- eller aktivitetsparate. De unge kan evt. have behov for FVU-screening (herunder test for ord- og talblindhed) eller indgå i et egu-forløb i samarbejde med Ungdoms- og uddannelsesvejledningen. 

Indsatsen kan også rumme kontanthjælpsmodtagere og ledige med dagpengeret over 30 år efter godkendt jobplan. Derudover ledige seniorer over 55 år uagtet forsørgelsesgrundlag. Seniorer er en ofte overset gruppe af ledige med mange erhvervede kompetencer og erfaringer, der kan bidrage positivt (”det grå guld”). 

Derudover kan sygedagpengemodtagere med specifikke midlertidige skånebehov også tilbydes en tilpasset opgave i en Coopbutik. Det gælder ogsånår borgeren kun kan præstere få timer om ugen, men det vurderes at der er mulighed for at øge timetallet og skabe progression. 

For borgere med dansk som andetsprog (uagtet forsørgelsesgrundlag) kan der aftales optag i projektet. Sprogbarrierer vil ikke være en forhindring, men omvendt vil sprogtræningen blive en del af hverdagen mellem borgeren og opgaven som en måde at styrke et passivt dansk ordforråd. 

 

SCREENING AF ALLE DER DELTAGER 

For at sikre, at der er vilje og fremtidige muligheder for den enkelte i projektet, screenes hver enkelt borger efter henvisning. Det betyder, at der foretages en individuel forventningsafstemning mellem Coop, Vikon Danmark og borgeren. Vikon Danmark vil gå langt for at få alle i gang, men det er i alles interesse, at indsatsen og arbejdet med borgeren er hensigtsmæssig.